ขั้นตอนการเคลมประกันภัยและนัดคิวเข้าซ่อม

แผลอุบัติเหตุเบา (ไม่มีการเปลี่ยนอะไหล่)

 • ลูกค้าติดต่อแจ้งเคลมอุบัติเหตุกับบริษัทประกันภัย เพื่อออกใบเคลม

 • ในกรณีการเกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี ลูกค้าสามารถนำรถเข้ามาเปิดใบเคลมที่ Doctor Auto Clinic ได้ เวลาในการเปิดเคลม 9.00-16.00

 • เมื่อได้ใบเคลมให้นำรถเข้ามาที่ Doctor Auto Clinic เพื่อนัดคิวการเข้าซ่อมพร้อมทำเรื่องเสนอประกันภัย

  เอกสารที่ต้องใข้ในการเข้าซ่อม

  • 1. ใบเคลมอุบัติเหตุ
  • 2. ใบขับขี่ของผู้ขับขี่ตามใบเคลมอุบัติเหตุ
  • 3. สำเนากรมธรรม์ประกันภัย
  • 4. ใบรับประกันฟิล์ม (ในกรณีการเคลมเปลี่ยนกระจก)
 • ลูกค้านำรถกลับไปใช้งานในระหว่างการรอคิวเข้าซ่อม

 • ถึงกำหนดการนัดคิว ลูกค้านำรถเข้าซ่อมกับทาง Doctor Auto Clinic

แผลอุบัติเหตุหนัก (มีการเปลี่ยนอะไหล่)

 • ลูกค้าติดต่อแจ้งเคลมอุบัติเหตุกับบริษัทประกันภัย เพื่อออกใบเคลม และยกรถเข้ามาที่ Doctor Auto Clinic (ในกรณีรถขับไม่ได้)

 • ในกรณีการเกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี ลูกค้าสามารถนำรถเข้ามาเปิดใบเคลมที่ Doctor Auto Clinic ได้ เวลาในการเปิดเคลม 9.00-16.00

 • เมื่อได้ใบเคลมให้นำรถเข้ามาที่ Doctor Auto Clinic เพื่อนัดคิวการเข้าซ่อมพร้อมทำเรื่องเสนอประกันภัย

  เอกสารที่ต้องใข้ในการเข้าซ่อม

  • 1. ใบเคลมอุบัติเหตุ
  • 2. ใบขับขี่ของผู้ขับขี่ตามใบเคลมอุบัติเหตุ
  • 3. สำเนากรมธรรม์ประกันภัย
  • 4. ใบรับประกันฟิล์ม (ในกรณีการเคลมเปลี่ยนกระจก)
 • ลูกค้านำรถกลับไปใช้งานในระหว่างการรอคิวเข้าซ่อม และการรออะไหล่ (การรออะไหล่ใช้เวลา 30 วัน) ในกรณีที่รถยังสามารถใช้งานได้

 • ในกรณีที่รถไม่สามารถใช้งานได้ หรือรถที่เข้าซ่อมมีการเปลี่ยนอะไหล่มากกว่า 10 รายการขึ้นไป รบกวนให้ลูกค้าจอดรถไว้กับ Doctor Auto Clinic เพื่อความถูกต้องในการสั่งอะไหล่

 • ถึงกำหนดการนัดคิวเข้าซ่อม พร้อมทั้งอะไหล่ที่ต้องใช้ในการซ่อมมาครบทุกรายการ ลูกค้านำรถเข้าซ่อมกับทาง Doctor Auto Clinic