• กรกฎาคม 21, 2015

Doctor Auto Clinic ลงโฆษณาในนิตยสาร RBSC ซึ่งเป็นนิตยสารสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกราชกรีฑาสโมสรเท่านั้น ซึ่งราชกรีฑาสโมสรเป็นหนึ่งในสโมสรที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศไทย และมีผู้ที่ต้องการเป็นสมาชิกสโมสรนี้จำนวนมาก

AD-Doctor-Auto---RBSC-Magazine1