• พฤษภาคม 14, 2015

Doctor Auto Clinic ลงโฆษณาในนิตยสาร CAR – Thailand Edition นิตยสารรถยนต์ระดับ Premium จากประเทศอังกฤษ เป็นนิตยสารเกี่ยวกับรถยนต์ได้รับความนิยมทั่วโลก

AD-Doctor-Auto---CAR-Magazine1